Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng các Nhà văn hóa tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Thứ hai, ngày 15-07-2019, 16:09
Chiều 14-7, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các Nhà văn hóa tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang năm 2019 đã bế mạc.

Ban tổ chức trao giải xuất sắc cho các đoàn tham gia liên hoan.

Sau 2 ngày, các đoàn đã mang đến trên 50 tiết mục đặc sắc, phong phú ca ngợi Đảng, Bác Hồ, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... góp phần tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

Ban Tổ chức đã tổ chức công diễn các tiết mục xuất sắc tại liên hoan; trao giải xuất sắc cho 12 tiết mục, giải khá cho 16 tiết mục; 4 giải xuất sắc, 4 giải khá cho các đoàn tham gia liên hoan.

Theo TQĐT

Gương nông dân Bùi Quang Minh làm kinh tế giỏi

Một trong những mô hình điển hình trong phát triển kinh tế theo hướng trang trại tổng hợp của xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn là mô hình của gia đình ông Bùi Quang Minh, thôn Quýt 2. Trang trại tổng hợp của gia đình ông đang phát triển tốt và hằng năm cho giá trị kinh tế cao.