Hội nông dân xã Quân Thắng tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020

Sáng ngày 2/7, Hội nông dân xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020; Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội nông dân huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể, 16 chi hội trưởng và 51 hội viên nông dân diển hình tiêu biểu trên địa bàn xã.

Tứ Quận Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.

Hòa chung không khí phấn khới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, với sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân xã Tứ Quận huyện Yên Sơn đang tập trung huy động, nội lực triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề quan trọng góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phấn đấu năm 2020 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Thâm canh - giải pháp tăng năng suất, chất lượng chè

Tuyên Quang hiện đang đứng thứ 5 về năng suất, sản lượng và diện tích chè nguyên liệu trong khu vực miền núi phía Bắc. Để có được kết quả này, thời gian qua, tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp, người dân cải tạo diện tích chè già cỗi bằng giống chè năng suất, chất lượng cao; thực hiện thâm canh, tăng năng suất, chất lượng chè.