Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017

Thứ năm, ngày 18-01-2018, 16:04
Sáng 18/1, Hội nông dân huyện Yên Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017. Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018.

Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017. Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018. 

Đ/c Vũ Thị Trường Nhớ, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện đã trình bày bản tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017. Trong năm qua, các cấp hội nông dân huyện Yên Sơn luôn chủ động sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch công tác hội đề ra. Năm 2017, các cơ sở đã phát triển được 761 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên trên 27.516 hội viên. Hội nông dân các cấp đã tích cực phát động các phong trào thi đua nhất là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Toàn huyện có 7.990 hộ sản xuất kinh giỏi các cấp; xuất hiện nhiều hội viên nông dân điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi như nông dân Nguyễn Văn Giàu, xã Phúc Ninh với mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập gần 3 tỷ đồng, hội viên Đặng Văn Khanh xã Tứ Quận với mô hình xây dựng HTX chè Quang Khánh tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động, và việc làm mùa vụ cho 30 lao động địa phương,... Ngoài ra, hội nông dân các cấp còn thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn do Hội quản lý như Quỹ giải quyết việc làm với số tiền 220 triệu đồng; Quản lý và sử dụng có hiệu quả 4,1 tỷ đồng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Cùng với đó, các cơ sở hội còn đẩy mạnh tham gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua tại địa phương. Với những thành tích đạt được, Hội nông dân huyện được công nhận là đơn vị đạt tiên tiến xuất sắc năm 2017. Bên cạnh đó,vẫn còn tông tại những hạn chế cần khắc phục như việc xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, lắp Bioga không đạt kế hoạch, còn một số hội viên nợ tiền lắp bể bioga, một số cơ sở hội chưa thực sự nhiệt tình trách nhiệm trong việc đôn đốc thu nợ, dẫn đến vẫn còn đọng nợ trong một số hội viên.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, Hội nông dân huyện Yên Sơn ra sức phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Đặc biệt, chú trọng tổ chức thành công Đại hội Nông dân cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023. Đẩy mạnh các phong trào thi đua của tổ chức Hội, gắn với phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”; tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác hỗ trợ nông dân về KHKT, thông tin về thị trường, xây dựng các mô hình có hiệu quả, vận động nông dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay có hiệu quả.


Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Hội nông dân tỉnh.

Nhân dịp này, Hội nông dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 10 cá nhân; Hội nông dân huyện tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân 2017./.

Thùy Dung

Yên Sơn tăng cường các giải pháp thu thuế

So với dự toán thu ngân sách thì nhiệm vụ còn lại của Chi cục thuế huyện Yên Sơn trong tháng 12/2018 là phải thu ít nhất trên 6 tỷ đồng, trong đó phấn đấu thu nợ trên 4 tỷ đồng, để giảm tỷ lệ nợ trên tổng thu ngân sách xuống dưới 5%. Do đó, Chi cục thuế huyện Yên Sơn đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quy hoạch xây dựng cảnh quan nông thôn mới

Cảnh quan nông thôn chứa đựng giá trị thẩm mỹ, kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường. Quy hoạch cảnh quan nông thôn ra sao là bài toán đang được tỉnh, chính quyền các địa phương tính đến trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM).