Kim Quan tổ chức đêm văn nghệ, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba, ngày 26-03-2019, 11:24
Nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên Công sản Hồ Chí Minh, 26/3/2019, tối ngày 25/3, tại xã Kim Quan, Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao huyện Yên Sơn đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh, Đoàn thanh niên xã Kim Quan tổ chức Đêm văn nghệ, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Đội văn nghệ tổng hợp Trung tân Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện và Đoàn xã biểu diễn tiết mục xây dựng nông thôn mới

Tham gia đêm Văn nghệ có trên 70 anh chi em diễn viên, biểu diễn 16 tiết mục: Hát, múa, kịch với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đổi mới, tổ chức tuyên truyền các văn bản, hướng dẫn của Đảng nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Thông qua đêm giao lưu văn nghệ nhằm cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, tích cực đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đời sống mới khu dân cư, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí XDNTM trong năm 2019, theo kế hoạch đã đề ra.

Tiết mục hát then của Đoàn xã Kim Quan.

Xuân Huê

Yên Sơn tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại xã điểm XDNT mới Kim Quan.

Ngày 20/4, tại xã Kim Quan UBND huyện Yên Sơn đã phối hợp với Đoàn khối các cơ quan Tỉnh, Đoàn thanh niên Sơ Tài Nguyên và môi trường tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông công rãnh, trồng hoa hai bên đường, xây dựng tuyến đường sáng - xanh đường quê nông thôn mới.

Tận diệt giun đất là hành vi hủy hoại môi trường

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng một số người dân tại các xã của huyện Yên Sơn, Hàm Yên sử dụng bộ kích điện bắt giun đất bán cho các cơ sở thu mua, các ngành chức năng của tỉnh đã khẩn trương vào cuộc xác minh, ngăn chặn tình trạng dùng kích điện bắt giun đất. Tuy nhiên, tại một số xã phía nam huyện Sơn Dương người dân vẫn lén lút kích giun, bất chấp những khuyến cáo của ngành chức năng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công.