LĐLĐ huyện Yên Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Thứ sáu, ngày 20-07-2018, 10:41
Trong 2 ngày 18 và 19/7, LĐLĐ huyện Yên Sơn, phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho công nhân viên chức và người lao động của Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm, Công ty cổ phần chè Sông Lô, Công ty TNHH – MTV lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi, Công ty cổ phần bò sữa Hoàng Khai, tổng số 2 hội nghị có trên 200 đại biểu, là công nhân và người lao động.

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật

Tại hội nghị đại biểu được đại diện các cơ quan chức năng giới thiệu những nội dung chính: Luật an toàn - vệ sinh lao động, luật vệ sinh an toàn thực phẩm, các văn bản, dưới luật, quy trình hướng dẫn chăm sóc và thu hái sản phẩm chè đảm bảo an toàn thực phẩm, cơ chế chính sách giao nhận khoán đất trồng chè, trồng rừng cho người lao động. Thông qua hội nghị tuyên truyền, nhằm tạo sự chuyển biên mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với công nhân, người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng nỗi quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội, xây dựng môi trương lao động, kinh doanh lành mạnh.

 

Xuân Huê

Quy hoạch xây dựng cảnh quan nông thôn mới

Cảnh quan nông thôn chứa đựng giá trị thẩm mỹ, kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường. Quy hoạch cảnh quan nông thôn ra sao là bài toán đang được tỉnh, chính quyền các địa phương tính đến trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Yên Sơn nỗ lực giảm nghèo

Công tác giảm nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền huyện Yên Sơn. Từ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.