LĐLĐ huyện Yên Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Thứ sáu, ngày 20-07-2018, 10:41
Trong 2 ngày 18 và 19/7, LĐLĐ huyện Yên Sơn, phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho công nhân viên chức và người lao động của Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm, Công ty cổ phần chè Sông Lô, Công ty TNHH – MTV lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi, Công ty cổ phần bò sữa Hoàng Khai, tổng số 2 hội nghị có trên 200 đại biểu, là công nhân và người lao động.

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật

Tại hội nghị đại biểu được đại diện các cơ quan chức năng giới thiệu những nội dung chính: Luật an toàn - vệ sinh lao động, luật vệ sinh an toàn thực phẩm, các văn bản, dưới luật, quy trình hướng dẫn chăm sóc và thu hái sản phẩm chè đảm bảo an toàn thực phẩm, cơ chế chính sách giao nhận khoán đất trồng chè, trồng rừng cho người lao động. Thông qua hội nghị tuyên truyền, nhằm tạo sự chuyển biên mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với công nhân, người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng nỗi quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội, xây dựng môi trương lao động, kinh doanh lành mạnh.

 

Xuân Huê

Trang trai bò sữa kỹ thuật cao Hồ Toản sau hơn một năm đi vào hoạt động.

Sau hơn một năm đi vào hoạt động Trang trại bò sữa kỹ thuật cao Hồ Toản đã đi vào ổn định, sản lượng sữa liên tục tăng, chất lượng sữa đảm bảo an toàn thực phẩm, hiện Trang trại có 743 con bò, trong đó có 385 con đang cho văt sữa, sản lượng bình quân đạt 12 tấn/ngày, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Yên Sơn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Hiện nay, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang dần mất đi những nét văn hóa truyền thống. Do vậy, việc khôi phục và giữ gìn những giá trị văn hóa luôn được huyện Yên Sơn đặc biệt quan tâm và thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể.