Năm 2017 Yên sơn có 86,4% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá, 74,4% thôn bản đạt Khu dân cư văn hóa

Thứ sáu, ngày 19-01-2018, 23:25
Năm 2017, Huyện Yên Sơn có 38.657 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, chiếm 86,4% số hộ. Toàn huyện có 352 thôn bản đạt thôn bản văn hoá, đạt 74,4% số thôn bản. Các thôn bản trong huyện đều thực hiên nghiêm túc việc bình xét và chấm điểm gia đình văn hoá.

Nhân dân thôn Khe Đảng, xã Tứ Quận múa sạp nhân ngày hội Đại đoàn kết.

Để đạt kết quả trên ngày từ đầu năm 2017, UNBD huyện Yên Sơn đã giao chỉ tiêu gia đình văn hoá và thôn bản văn hoá cho các xã, thị trấn. Các xã, thị trấn căn cứ chỉ tiêu được giao, để giao chỉ tiêu cho từng thôn. Hiện nay các thôn bản đều đã tổng kết phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư năm 2017; đồng thời triển khai cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư năm 2018, tổ chức biểu dương và khen thưởng cho các hộ gia đình đạt gia đình văn hoá tiêu biểu. Theo đó các thôn bản đều tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hoá, thôn bản văn hoá, tổ chức cho các thôn bản và các hộ gia đình đăng ký xây dựng thôn bản văn hoá, gia đình văn hoá năm 2018. Bên cạnh đó các thôn bản tuyên truyền vận động nhân dân tích cực đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội và chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đặng Huyền

Thầy giáo 7 lần hiến máu tình nguyện

Trong thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Yên Sơn đã có sự phát triển mạnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình nhiều lần hiến máu cứu người. Họ không chỉ tích cực tham gia mà còn vận động bạn bè, đồng nghiệp và người thân trong gia đình cùng thực hiện hành động cao đẹp đó. Anh Lê Anh Tuấn, giáo viên trường THCS Tứ Quận là một trong những điển hình như vậy với 7 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Tín hiệu tích cực trong thu ngân sách

- Trong quý I-2018, số thu ngân sách do cơ quan thuế thu đạt hơn 372 tỷ đồng, đạt trên 21% dự toán UBND tỉnh giao. Một số khoản thu đạt cao là: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương và địa phương gần 89,6 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân gần 20 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch năm...

Huyện Yên Sơn tổ chức được 48 hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 tại cơ sở

Từ ngày 26/3 đến ngày 13/4/2017, Huyện Yên Sơn đã tổ chức được 48 hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 cho trên 7.000 cán bộ, đảng viên tại cơ sở. Nội dung chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.