Năm 2017 Yên sơn có 86,4% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá, 74,4% thôn bản đạt Khu dân cư văn hóa

Thứ sáu, ngày 19-01-2018, 23:25
Năm 2017, Huyện Yên Sơn có 38.657 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, chiếm 86,4% số hộ. Toàn huyện có 352 thôn bản đạt thôn bản văn hoá, đạt 74,4% số thôn bản. Các thôn bản trong huyện đều thực hiên nghiêm túc việc bình xét và chấm điểm gia đình văn hoá.

Nhân dân thôn Khe Đảng, xã Tứ Quận múa sạp nhân ngày hội Đại đoàn kết.

Để đạt kết quả trên ngày từ đầu năm 2017, UNBD huyện Yên Sơn đã giao chỉ tiêu gia đình văn hoá và thôn bản văn hoá cho các xã, thị trấn. Các xã, thị trấn căn cứ chỉ tiêu được giao, để giao chỉ tiêu cho từng thôn. Hiện nay các thôn bản đều đã tổng kết phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư năm 2017; đồng thời triển khai cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư năm 2018, tổ chức biểu dương và khen thưởng cho các hộ gia đình đạt gia đình văn hoá tiêu biểu. Theo đó các thôn bản đều tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hoá, thôn bản văn hoá, tổ chức cho các thôn bản và các hộ gia đình đăng ký xây dựng thôn bản văn hoá, gia đình văn hoá năm 2018. Bên cạnh đó các thôn bản tuyên truyền vận động nhân dân tích cực đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội và chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đặng Huyền

Lên Ngòi Muôn

Chiếc xe máy “cà tàng” chốc chốc lại tăng ga, rú lên, đất đá bắn vào cồng cộc. Cứ thế, chúng tôi vượt đèo, xuyên qua cánh rừng keo, trượt xuống thung lũng đèo Bụt. Bản Ngòi Muôn, xã Công Đa (Yên Sơn) bất ngờ hiện ra như bức tranh nhiều màu sắc. Những nếp nhà sàn, nhà xây lọt thỏm giữa bạt ngàn màu xanh của cây keo, cây cam và cả những gốc tre tua tủa đâm măng.

Tổng kết 1 năm thực hiện chương trình hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại xã Phúc Ninh

Sáng ngày 23/8, tại Nhà văn hóa xã Phúc Ninh, Khối Sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tổ chức Lễ tổng kết 1 năm thực hiện chương trình hỗ trợ xã Phúc Ninh trong xây dựng Nông thôn mới.