Thương binh mẫu mực

Thứ hai, ngày 23-07-2018, 15:53
Thương binh 1/4 Trần Hữu Nghĩa, thôn Hoắc, xã Thái Bình (Yên Sơn) năm nay đã 90 tuổi nhưng vẫn lao động, rèn luyện sức khỏe tuổi già, là tấm gương cho con cháu học tập và noi theo.

Thương binh Trần Hữu Nghĩa kể cho cháu nội nghe về trận chiến ở Điện Biên Phủ năm 1954.

Năm 1946, ông xung phong nhập ngũ tại quê hương Nam Định. Ông đã tham gia chiến đấu chống thực dân Pháp tại Ninh Bình, Thượng Lào, Cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng (Lào), tham gia cuộc tổng tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 và đặc biệt là Chiến dịch Điện Biên Phủ, đảm nhiệm vai trò bảo vệ giao thông hào. 

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, đơn vị ông Nghĩa trở về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Đến năm 1957, ông phục viên và lên đường xây dựng vùng kinh tế mới tại thôn Hoắc, xã Thái Bình. Thôn Hoắc ngày ấy không một bóng nhà. Ông cùng vợ con khai phá ruộng hoang, đắp ao thả cá, phát triển đàn trâu, trồng gần 10 ha rừng như mỡ, xoan...

Vào những ngày trở trời, vết thương của ông thường đau nhức, nhưng bằng ý chí, nghị lực của người lính ông đều vượt qua. Nhờ biết làm ăn mà ông Nghĩa đã xây được ngôi nhà khang trang, trở thành thương binh tiêu biểu của xã. Năm nay 90 tuổi, nhưng ông vẫn đi chăn trâu, cắt cỏ cá, phát rừng. Với ông, lao động đều đặn là cách rèn luyện sức khỏe rất tốt, nhất là cho tuổi già. 

Ông sinh được 4 người con trai, 3 người con gái. Đến nay, con cháu của ông đã trưởng thành, tham gia công tác ở những lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Trong đó có 14 cháu nội ngoại có trình độ đại học. Ông luôn nhắc nhở các con, các cháu tích cực lao động, công tác tốt; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Nhiều năm liên tục, gia đình ông đạt Gia đình văn hóa tiêu biểu ở địa phương.

Theo TQĐT

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công.