Điểm tựa giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Thứ hai, ngày 03-06-2019, 15:01
Huyện Yên Sơn hiện có 45.792 hộ, 179.105 khẩu, gồm 22 dân tộc sinh sống. Trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 48,93%. Giai đoạn 2014-2018, công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đã được triển khai đầy đủ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đạt được những kết quả tích cực.

Giai đoạn 2014 - 2018, huyện Yên Sơn đã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) với tổng nguồn vốn gần 135,2 tỷ đồng. Trong đó, đã có 213 công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, sinh hoạt, điều kiện sống cho nhân dân vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn như: đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, thủy lợi, nhà lớp học, nhà văn hóa và các công trình khác. Các địa phương đã đẩy mạnh thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đã có 146 hộ được hỗ trợ làm chuồng trại, 692 hộ được hỗ trợ mua cây giống, 2.659 hộ được hỗ trợ mua con giống, 4.031 hộ được hỗ trợ mua máy móc, thiết bị sản xuất nông, lâm nghiệp; 9 mô hình phát triển sản xuất với 194 hộ được hưởng lợi...

Phụ nữ dân tộc Dao thôn Lương Trung, xã Xuân Vân (Yên Sơn) được cán bộ Trạm Y tế xã tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình. 

Huyện đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung và thay thế danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 5 năm (2014 - 2019), toàn huyện có 1.173 người có uy tín được bầu chọn, với tổng kinh phí thực hiện chính sách là 899,5 triệu đồng.  

Các địa phương trong huyện đã triển khai các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg; Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền trên 4,9 tỷ đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg, 5 năm qua, huyện đã cấp kinh phí bằng giống cây con và tiền mặt để hộ nghèo lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với tổng trị giá trên 11,4 tỷ đồng. 

Thực hiện Chương trình 135, từ năm 2015 đến nay, xã Tân Tiến đã xây dựng được 3 cầu tràn liên hợp tại thôn 5, thôn 6, thôn 9 và đường bê tông thôn 10 đi thôn Đặng, tổng kinh phí trên 2,2 tỷ đồng. Trong phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, trên địa bàn xã đã có 262 hộ được hỗ trợ mua máy móc, thiết bị, với kinh phí gần 880 triệu đồng. Cùng với việc sử dụng nguồn vốn 135 có hiệu quả, xã Tân Tiến cũng đang nỗ lực vận dụng các nguồn lực để giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của xã trên 28%, đến nay xã còn 16%. Năm 2019, xã tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%. 

Từ năm 2014 đến nay, xã Hùng Lợi được hỗ trợ 10,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu trên địa bàn và hỗ trợ sản xuất nâng cao thu nhập, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đã có 452 hộ gia đình được hỗ trợ mua cây, con giống, máy móc thiết bị, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn quy trình chăn nuôi. Ông Dương Minh Tỏa, dân tộc Mông, thôn Tấu Lìn, xã Hùng Lợi phấn khởi cho biết, năm 2017, gia đình ông được hỗ trợ 4 thùng ong giống và được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về nuôi ong. Nhờ đó, ông đã có kiến thức trong việc chăn nuôi ong mật. Ông đã phát triển thêm 20 thùng ong, mỗi năm cho thu từ 70 - 80 lít mật, giá bán trung bình 150.000 đồng/lít. Cùng với đó, ông còn tích cực phát triển kinh tế rừng, trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia súc. Hiện nay ông có 6 ha rừng keo và trên 400 cây cam sành, cam vinh và 2 con trâu. Nỗ lực trong phát triển kinh tế, gia đình ông đã vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc trên địa bàn, thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào.

Theo TQĐT

Yên Sơn tăng cường quảng bá các sản phẩm nông lâm nghiệp

Nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể Thao, Du lịch, Hội chợ thương mại và Đêm hội Trung thu huyện Yên Sơn năm 2019. Hội chợ thương mại với sự tham gia của 30 gian hàng cùng hàng trăm sản phẩm nông lâm nghiệp đã thu hút đông đảo du khách thập phương. Đây cũng là dịp để quảng bá, tiềm năng lợi thế của địa phương, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và thúc đẩy kết nối thị trường tiêu thụ nông sản.