Hội Cựu Chiến Binh xã Trung Môn tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn 2014 – 2019.

Thứ tư, ngày 10-04-2019, 15:15
Ngày 5/4, Hội CCB xã Trung Môn tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn 2014 – 2019. Đến dự có đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Hội CCB huyện, các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB xã, thị trấn. Cùng trên 40 đại biểu đại diện cho trên 400 hội viên CCB trong toàn xã,

Toàn cảnh hội nghị Hội Cựu chiến binh xã Trung Môn tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI  giai đoạn 2014 – 2019.

Trong 5 năm qua, thực hiện phong trào CCB gương mẫu, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của các thế hệ CCB đã tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Hội thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với cơ sở, tích cực giúp nhau giảm nghèo, làm giầu chính đáng. Hiện nay mức thu nhập của hội viên đạt 2.800.000 đồng/người/tháng, 100% các chi hội có quỹ tự lập, đạt 670.000 đồng/hội viên, hội có 1 mô cấp trung ương, 3 mô hình cấp tỉnh, 5 mô hình cấp huyện và 177 mô hình cấp xã. Trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024, Hội Cựu Chiến Binh xã Trung Môn phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định với chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vững vàng về lập trường tư tưởng, chính trị, phát huy bản chất, truyền thống, “Bộ đội Cụ Hồ” tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân, 100% cán bộ, đảng viên, hội viên được nghiên cứu, quán triệt học tập các chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, Phấn đấu đến năm 2024 thu nhập bình quân đạt 3.500,000 đồng đến 4.00,000 đồng/người/tháng. Xây dựng quỹ tự lập lên 1.200.000 đồng/hội viên. Hội CCB gương mẫu gắn với gia đình văn hóa đạt 97% trở lên, tăng hội khá, giầu trong Hội từ 70% lên 80%, giữ vững 17/17 chi Hội đạt TSVM, các cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, mỗi năm kết nạp mới từ 5 đến 10 hội viên, giới thiệu 2 Hội viên ưu tú cho Đảng trở lên. Duy trì 186 mô hình kinh tế giỏi và phát triển đến năm 2024 lên 200 mô hình.


Trao tặng giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu Chiến Binh gương mẫu” lần thứ VI

giai đoạn 2014 – 2019

Nhân dịp này Hội CCB xã đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu Chiến Binh gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn 2014 – 2019./.

Xuân Huê

Yên Sơn tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2019.

Nhằm tuyên truyền, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 và ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, tôn vinh những giá trị của sách và văn hóa đọc; Ngày 12/4, tại trường Trung học cơ sở xã Kim Quan, Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện Yên Sơn đã tổ chức ngày hội đọc sách năm 2019. Đến dự có đại diện lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện, Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy chính quyền xã Kim Quan. Cùng 350 thầy cô giáo và các em học sinh.

Yên Sơn tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại xã điểm XDNT mới Kim Quan.

Ngày 20/4, tại xã Kim Quan UBND huyện Yên Sơn đã phối hợp với Đoàn khối các cơ quan Tỉnh, Đoàn thanh niên Sơ Tài Nguyên và môi trường tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông công rãnh, trồng hoa hai bên đường, xây dựng tuyến đường sáng - xanh đường quê nông thôn mới.