Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã năm 2019.

Thứ năm, ngày 25-07-2019, 14:34
Nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về chuyên nôn, có kỹ năng thành thạo trong giao tiếp hành chính công vụ. Ngày 24/7, tại huyện Yên Sơn, Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn kiến thức, nghiệp vụ công tác cải cách hành chính cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã năm 2019.

Toàn cảnh lớp tập huấn kiến thức, nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2019, tại huyện Yên Sơn

Tham dự lớp tập huấn có 185 học viên là công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn huyện Yên Sơn, Hàm Yên. Trong thời gian tập huấn 1,5 ngày các học viên được giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội truyền đạt các chuyên đề : Văn hóa công sở, kỹ năng giao tiếp hành chính công vụ. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho những người thường xuyên phải tiếp xúc, giao tiếp với người dân, tổ chức, doanh nghiệp nhận thức sâu sắc hơn về kỹ năng giao tiếp hành chính và văn hóa công sở, xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực trong hoạt động công vụ, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và điều kiện của mỗi đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp. hiện đại.

Xuân Huê

Thanh niên Yên Sơn thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng

Những năm qua, phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ huyện Yên Sơn đã giúp nhiều hội viên thanh niên có điều kiện học tập, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.