Yên Sơn có 95% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Thứ năm, ngày 31-12-2020, 10:30
Nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường nông thôn, thời gian qua các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền vận động người dân đầu tư xây dựng nhà tắm, nhà tiêu và các công trình chuồng trại hợp vệ sinh.

Người Dao thôn Nghẹt xã Phú Thịnh được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt.

Phối hợp triển khai tốt các dự án như:  Dự án hỗ trợ nông dân lắp đặt bioga, chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”… qua đó đã góp phần cải thiện vấn đề vệ sinh môi trường. Đến nay toàn huyện có 95% dân số được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 78% hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; 80% hộ có nhà tắm hợp vệ sinh và 70% số hộ có chuồng trại hợp vệ sinh.

Việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã từng bước nâng cao sức khỏe, chất lượng đời sống nhân dân, thực hiện tốt một trong 19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đặng Huyền

Những việc làm thiết thực

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó các tập thể xác định nội dung đột phá để đăng ký thực hiện; mỗi cá nhân đăng ký việc làm theo sát với nhiệm vụ, thực tiễn... Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân.

Thái Bình đủ điều kiện đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tháng 12 năm 2020, BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện Yên Sơn đã thành lập đoàn thẩm tra tiến hành thẩm tra về kết quả thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Thái Bình. Qua thẩm tra, đoàn kết luận: Hiện nay xã Thái Bình đã hoàn thành 18/18 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Trang phục phụ nữ Cao Lan

Ở Tuyên Quang, người Cao Lan sinh sống nhiều nhất ở hai huyện Sơn Dương và Yên Sơn. Trong quá trình giao thoa văn hóa người Cao Lan vẫn giữ được nét văn hóa bản sắc độc đáo riêng của dân tộc mình. Trong đó, phải kể đến trang phục truyền thống của phụ nữ Cao Lan luôn được các bà, các mẹ giữ gìn qua bao thế hệ.