Yên Sơn xây dựng trường chuẩn quốc gia

Thứ tư, ngày 29-11-2017, 17:28
Xác định công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. Những năm qua cấp ủy, chính quyền huyện Yên Sơn luôn quan tâm thực hiện tốt lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Thực hiện lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2012 - 2017 của huyện Yên Sơn, Trường THCS Chân Sơn được đầu tư xây dựng 1 dãy nhà lớp học 2 tầng 10 phòng học khang trang, đảm bảo tiêu chuẩn về cơ sở vật chất. Trong công tác chuyên môn, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo cho đội ngũ giáo viên tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả kế hoạch năm học, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, trong thời gian qua chất lượng giáo dục của nhà trường tiến bộ, số học sinh giỏi các cấp tăng. Hiện nay trường đã đảm bảo đủ 5 tiểu chuẩn trường chuẩn quốc gia.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Sơn, khó khăn lớn nhất trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia là việc thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất. Hiện nay toàn huyện có 99 trường học với gần 40.000 học sinh. Năm 2015, toàn huyện mới chỉ có 38% phòng học kiên cố. Nhiều trường còn thiếu thiết bị giáo dục, thiếu phòng học chung, phòng học chức năng... . Để giải quyết thực trạng trên, trong 3 năm (từ 2015 – 2017) huyện Yên Sơn đã tranh thủ các nguồn vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng tu sửa, xây dựng mới nhiều phòng học. Đồng thời cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục tu sửa khuôn viên trường lớp học, tạo cảnh quan môi trường giáo dục tốt nhất.


Trường Tiểu học Chân Sơn được đầu tư xây dựng khang trang, đảm bảo đủ tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.

Trong công tác chuyên môn, các trường đều tích cực đổi mới phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nâng cao hiệu quả sử dụng các trang thiết bị dạy học; Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục toàn diện cho học sinh. Với các giải pháp đồng bộ đến nay toàn huyện có 35 trường học đạt trường chuẩn quốc gia. Trong đó mầm non có 8 trường, Tiểu học 14 trường, THCS 13 trường. Năm 2017 huyện Yên Sơn phấn đấu sẽ có thêm 4 trường học nữa đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia gồm: THCS Chân Sơn, THCS Tân Long, Tiểu học Chân Sơn và Mầm non Nhữ Khê.

Với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, sự cố gắng nỗ lực của toàn ngành giáo dục, huyện Yên Sơn phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện sẽ có 49 trường học đạt trường chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Sơn lần thứ XXII đã đề ra./.

Đặng Huyền

Học Bác nêu cao vai trò người cao tuổi

Thực hiện lời căn dặn của Bác “Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức”, những năm qua, bà Nguyễn Thị Thủy, thôn Bản Pình, xã Trung Minh (Yên Sơn) luôn nêu cao vai trò của một chi hội trưởng người cao tuổi mẫn cán, giỏi làm kinh tế và tích cực làm từ thiện. Bà vừa được nhận giấy khen và giấy chứng nhận người cao tuổi làm kinh tế giỏi tại Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi của tỉnh giai đoạn 2012-2017.

Thành quả lớn từ sức lớn

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Phú Thịnh tích cực tuyên truyền vận động, huy động sức dân chung tay xây dựng các công trình xã hội, phát triển kinh tế. Trong đó, nổi bật là thành quả của nhân dân thôn Mỹ Lộc, dù còn nhiều khó khăn nhưng thôn đã nỗ lực xã hội hóa, người dân đoàn kết một lòng, góp phần làm thay đổi diện mao quê hương.