Tất cả văn bản
#Tên văn bảnFile đính kèm
1Công văn số 23/CV-HĐTD ngày 10/7/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Yên Sơn năm 2019 về việc đăng tải tài liệu ôn tập thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức huyện Yên Sơn năm 2019CV23H%C4%90TD_0001
2Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 03/7/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Yên Sơn năm 2019 về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019TB-03-tri%E1%BB%87
3Thông báo số 74/TB-UBND ngày 03/7/2020 của UBND huyện về việc thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Yên Sơn năm 2019TB_74-TB-th%C3%AD-
4Quyết định số 03/QĐ-VHTT ngày 06/7/2020 của Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao huyện Yên Sơn về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu: Mua sắm 01 camera và các phụ kiện; 01 bộ máy dựng hình phi tuyến cho Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quangmoi-thau-may-quay.
5Thông báo số 70/TB-UBND ngày 30/6/2020 của UBND huyện Yên Sơn về kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019TB_70_KQ-thi-V1.pd
6Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt danh sách thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ, vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019Q%C4%90-06_0001.pd
7Thông báo số 68/TB-UBND ngày 26/6/2020 của UBND huyện Yên Sơn về việc điều chỉnh danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Yên Sơn năm 2019TB_68_0001_2020062
8Công văn số 15/CV-HDTD ngày 19/6/2020 của UBND huyện về việc đăng tải danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển viên chức huyện Yên Sơn năm 2019H%C4%90TD-15_0001.
9Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 13/6/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Yên Sơn năm 2019 về thời gian địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019TB-tri%E1%BB%87u-t
10Thông báo số 63a/TB-UBND ngày 13/6/2020 của UBND huyện Yên Sơn về việc thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Yên Sơn năm 2019TB-Th%C3%AD-sinh-%
11Thông báo số 66/TB-UBND ngày 18/6/2020 của UBND huyện về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Yên Sơn tại phiên đấu giá đợt 1 năm 2020THO%CC%82NG-BA%CC%
12Thông báo số 65/TB-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện về Kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên theo văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 và văn bản số 2152/BNV-CCVC ngày 28/4/2020 của Bộ Nội vụTB_65_0001_2020061
13Thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức huyện Yên Sơn Th%C3%B4ng-b%C3%A1
14Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND huyện về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020IMG_20200224_0001(
15Công văn số 127/UBND-TCNV ngày 14/02/2020 của UBND huyện về việc thông báo tuyển dụng đặc cách giáo viênCV-127-v%E1%BB%81-
16Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật kèm theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND huyện ScanDAH-SACH-CAP-X
17Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND huyện về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019QD-56_0001.pdf
ScanDAH-SACH-CAP-X
18Thông báo Về việc bổ sung kế hoạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019TB_220_20191227094
19Công văn số 02/CV-HĐ ngày 06/12/2019 của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT huyện Yên Sơn lần thứ 15 năm 2020scan_0001.pdf
20Phòng nông nghiệp và PTNT số 209/HD-PNN Ngày 18/11/2019 Về việc Hướng dẫn Thực hiện Tháng vệ sinh, tiểu độc, khử trùng môi trườngVb-209HD-PNN-T11N1
21Công văn số Số 213 TB- UBND ngày 22/11/2019 của UBND huyện Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Yên Sơn tại phiên đấu giá đợt 3 và đợt 4 năm 201920191122091752734.
22Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê trên địa bàn huyện Yên Sơn tại phiên đấu giá đợt 2 năm 201920191112031108206.
23Thông báo số 151/TB-UBND ngày 12/11/2019 của UBND huyện về kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019TB-151.pdf
24Công văn 03/CV-HĐTD ngày 24/10/2019 của UBND huyện về danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức năm 2019CV-03.pdf
25Thông báo số 107/TB-UBND ngày 23/10/2019 của UBND huyện về việc thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Yên Sơn năm 2019TB-107-Danh-s%C3%A
26Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 23/10/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 huyện Yên Sơn về thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập, tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019TB-01-th%E1%BB%9Di
27Báo cáo Công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2019T%C3%A0i-li%E1%BB%
28Thông báo số 93 của UBND huyện Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Yên Sơn năm 2019thong-bao-93(1).pd
29Kế hoạch số 109/KH- UBND ngày 09/8/2019 của UBND huyện S%E1%BB%90-109-KH-
30Quyết định số 291/QĐ- UBND ngày 16/8/2019 của UBND huyện T%C3%A0i-li%E1%BB%
Trang 12345