Tất cả văn bản
#Tên văn bảnFile đính kèm
1Công văn số Số 108 - TB-UBND ngày 23/9/2020 của UBND huyện về Thông báo điều chỉnh nguồn tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2020%C4%90I%E1%BB%80U-
2Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND huyện về việc công bố công khai quyết toán Ngân sách năm 2019quyet-dinh_0002_00
3Thông báo Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Tho%CC%82ng-ba%CC%
4Công văn Số 99 - TB/ UBND Ngày 10 /8/2020 của UBND huyện thông báo Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã trong 6 tháng đầu năm 2020FILE_20200811_0839
5Công văn số Số 96/TB - UBND ngày Ngày 06 /8/2020 của UBND huyện Thông báo Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Yên Sơn năm 2019THO%CC%82NG-BA%CC%
6Thông báo số 81/TB-UBND ngày 22/7/2020 của UBND huyện về kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019TB_81.pdf
7Công văn số Số 2046-CV/HU ngày 03/7/2020 của Huyện ủy Yên Sơn về tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025“THAM-GIA-CU%E1%BB%
8Báo cáo số 177/BC-TCKH ngày 02/7/2020 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Sơn về công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý II năm 2020Scan_0001(1).pdf
9Báo cáo số 82/BC-TCKH ngày 01/4/2020 của phòng Tài chính - Kế hoạch về công khai số liệu tình hình thực hiện dụ toán ngân sách huyện quý I năm 2020Scan_0001.pdf
10Công văn số 23/CV-HĐTD ngày 10/7/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Yên Sơn năm 2019 về việc đăng tải tài liệu ôn tập thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức huyện Yên Sơn năm 2019CV23H%C4%90TD_0001
11Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 03/7/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Yên Sơn năm 2019 về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019TB-03-tri%E1%BB%87
12Thông báo số 74/TB-UBND ngày 03/7/2020 của UBND huyện về việc thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Yên Sơn năm 2019TB_74-TB-th%C3%AD-
13Quyết định số 03/QĐ-VHTT ngày 06/7/2020 của Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao huyện Yên Sơn về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu: Mua sắm 01 camera và các phụ kiện; 01 bộ máy dựng hình phi tuyến cho Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quangmoi-thau-may-quay.
14Thông báo số 70/TB-UBND ngày 30/6/2020 của UBND huyện Yên Sơn về kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019TB_70_KQ-thi-V1.pd
15Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt danh sách thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ, vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019Q%C4%90-06_0001.pd
16Thông báo số 68/TB-UBND ngày 26/6/2020 của UBND huyện Yên Sơn về việc điều chỉnh danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Yên Sơn năm 2019TB_68_0001_2020062
17Công văn số 15/CV-HDTD ngày 19/6/2020 của UBND huyện về việc đăng tải danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển viên chức huyện Yên Sơn năm 2019H%C4%90TD-15_0001.
18Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 13/6/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Yên Sơn năm 2019 về thời gian địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019TB-tri%E1%BB%87u-t
19Thông báo số 63a/TB-UBND ngày 13/6/2020 của UBND huyện Yên Sơn về việc thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Yên Sơn năm 2019TB-Th%C3%AD-sinh-%
20Thông báo số 66/TB-UBND ngày 18/6/2020 của UBND huyện về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Yên Sơn tại phiên đấu giá đợt 1 năm 2020THO%CC%82NG-BA%CC%
21Thông báo số 65/TB-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện về Kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên theo văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 và văn bản số 2152/BNV-CCVC ngày 28/4/2020 của Bộ Nội vụTB_65_0001_2020061
22Thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức huyện Yên Sơn Th%C3%B4ng-b%C3%A1
23Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND huyện về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020IMG_20200224_0001(
24Công văn số 127/UBND-TCNV ngày 14/02/2020 của UBND huyện về việc thông báo tuyển dụng đặc cách giáo viênCV-127-v%E1%BB%81-
25Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật kèm theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND huyện ScanDAH-SACH-CAP-X
26Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND huyện về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019QD-56_0001.pdf
ScanDAH-SACH-CAP-X
27Thông báo Về việc bổ sung kế hoạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019TB_220_20191227094
28Công văn số 02/CV-HĐ ngày 06/12/2019 của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT huyện Yên Sơn lần thứ 15 năm 2020scan_0001.pdf
29Phòng nông nghiệp và PTNT số 209/HD-PNN Ngày 18/11/2019 Về việc Hướng dẫn Thực hiện Tháng vệ sinh, tiểu độc, khử trùng môi trườngVb-209HD-PNN-T11N1
30Công văn số Số 213 TB- UBND ngày 22/11/2019 của UBND huyện Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Yên Sơn tại phiên đấu giá đợt 3 và đợt 4 năm 201920191122091752734.
Trang 12345