Tất cả văn bản
#Tên văn bảnFile đính kèm
1Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Sơn đợt I, năm 2021tb_0001.pdf
2Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Sơn giai đoạn 2021- 2025KH-%C4%90%E1%BA%A4
3Thông báo số 44 /TB - UBND ngày 05/4/2021 Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020Scan_0001(4).pdf
4Kế hoạch số 44/ KH - UBND ngày 01/4/2021 của UBND huyện Về Kế hoạch Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về Dân quân tự vệKH-T%E1%BB%94-CH%E
5Công văn số 43/ TB - UBND ngày 01/4/2021 Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất , cho thuê đất trên địa bàn huyện Yên Sơn tại phiện đấu giá đợt 2, năm 2021 L%E1%BB%B0A-CH%E1%
6Quyết định số 2250 /QĐ - UBND ngày 02/4/2021 Quyết định Ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của UBND huyện Q%C4%90-BAN-H%C3%8
7Báo cáo số 53/BC-TCKH ngày 01/04/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch v/v Công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 20211_0001.pdf
8Kế hoạch số 1731/KH - UBND ngày 15/3/2021 Kế hoạch Triển khai cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2021 của UBND huyện 02-_HOI_LIEN_HIEP_
9Thông báo Số 28/TB - UBND ngày 11 tháng 3 năm 2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Yên Sơn tại phiên đấu giá đợt I năm 2021_TB_lua_chon_to_ch
10Thông báo số 23/TB - UBND ngày 08/3/2021 về việc Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Sơnthong-bao-hoan-chi
11Thông báo số 02/TB-UBBC ngày 01/3/2021 Về việc công bố số đơn vị bầu cử,danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn (khoá XX), nhiệm kỳ 2021- 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của UBND huyện C%C3%94NG-B%E1%BB%
12Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021 - 2030b%E1%BA%A3n-%C4%91
13Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021 - 2030danh-m%E1%BB%A5c-c
b%E1%BA%A3n-%C4%91
14Công văn số 214/UBND - TNMT ngày 08/02/2021 của UBND huyện Về việc triển khai lấy ý kiến xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021 - 2030FILE_20210223_1618
15Công văn số 190/UBND-TH ngày 04/2/2021 của UBND huyện về việc đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện%C4%90%C3%94N-%C4%
16Công văn số 189/UBND-TH ngày 04/2/2021 của UBND huyện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnC%C3%94NG-V%C4%82N
17Công văn số 185/UBND-NC ngày 04/2/2021 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháoTRI%E1%BB%82N-KHAI
18Quyết định số 20/QĐ - UBND ngày 25/01/2021 của UBND huyện Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021QD1_0001.pdf
19Quyết định Số 1701/QĐ - UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ngày 2/12/2020 Về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangScan_0001(2).pdf
20Quyết định số 1701/QĐ - UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangBAN-H%C3%80NH-DANH
DANH-M%E1%BB%A4C-S
Scan_0001(1).pdf
21Công văn Số 19 /UBND - TH ngày 08/01/2021 của UBND huyện V/v Đổi tên miền trang thông tin huyện Yên Sơn%C4%90%E1%BB%94I-T
22Kế hoạch số Số 01/TB - UBND ngày 04/01/2021 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2020TH%C3%94NG-B%C3%81
23Kế hoạch số Số 07/TB - UBND ngày 06/1/2021 Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức huyện Yên Sơn 6 tháng cuối năm 2020TH%C3%94NG-B%C3%81
24Kế hoạch Số 04/TB - UBND ngày 06/01/2021 Thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020TH%C3%94NG-B%C3%81
25Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ: Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyếnVanBanGoc_87_2020_
26Thông báo Số 86/TB - SGTVT ngày 08/12/2020 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang về việc Cấm các phương tiện và người tham gia giao thông trên cầu 12 và phân luồng giao thông để phục vụ thi công sửa chữa cầu 12, Km133+560, QL2D, tỉnh Tuyên QuangTH%C3%94NG-B%C3%81
27Dự thảo Tóm tắt Đề án Điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quân để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên SơnT%C3%A0i-li%E1%BB%
28Thông báo số 129/TB-UBND ngày 26/11/2020 của UBND huyện về kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2020K%E1%BA%BET-QU%E1%
29Công văn số Số 123/TB - UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2020TH%C3%94NG-B%C3%81
30Thông báo của Ngân hàng CSXH “Hướng dẫn cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ”TTBC-ng%C6%B0%E1%B
Trang 123456