Gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Cao Lan ở Thắng Quân

Thứ sáu, ngày 17-01-2020, 16:36
Xã Thắng Quân huyện Yên Sơn có 2.400 hộ, trong đó đồng bào dân tộc Cao Lan chiếm hơn 13% dân số của xã. Những năm qua xã Thắng Quân luôn quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Cao Lan góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa dân tộc trên địa bàn xã.

Cũng như các dân tộc khác, dân tộc Cao Lan có nhiều phong tục truyền thống mang bản sắc riêng, trong đó có nghệ thuật trình diễn dân gian như: Hát Sình ca, múa Chim gâu, Xúc tép… đã góp phần làm phong phú thêm cuộc sống tinh thần của dân tộc. Thôn Thắng Quân, xã Thắng Quân, hiện có 118 hộ gia đình, trong đó đồng bào Cao Lan chiếm hơn 97% dân số trong thôn. Để giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc mình trước nguy cơ bị mai một, cộng đồng dân tộc Cao Lan ở đây đã thành lập CLB Văn Hóa dân tộc Cao Lan  với hơn 30 thành viên. Các thành viên trong CLB tự nguyện đóng góp tiền mua trang phục, dụng cụ để giúp câu lạc bộ hoạt động ổn định. Không chỉ tập hát những làn điệu Sình ca hay tập múa những điệu múa truyền thống quen thuộc, câu lạc bộ còn khuyến khích thành viên sử dụng tiếng nói của dân tộc mình trong sinh hoạt hàng ngày. Câu lạc bộ được duy trì sinh hoạt đều đặn hàng quý tại nhà văn hóa thôn; giao lưu văn hóa, văn nghệ, truyền dạy cho thế hệ trẻ những điệu hát, điệu múa của dân tộc mình; giữ gìn tiếng nói, trang phục thông qua việc giao tiếp, trò chuyện. Ngoài ra, tại các buổi sinh hoạt thôn, câu lạc bộ cũng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giúp bà con dân tộc Cao Lan hiểu rõ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. 

Các thành viên CLB Văn Hóa Cao Lan tập văn nghệ chào mừng xuân 2020

Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Cao Lan, trong thời gian tới chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm tăng cường phổ biến sâu rộng Luật Di sản văn hóa đi đôi với tuyên truyền giáo dục pháp luật để chính quyền, các tổ chức xã hội, đoàn thể nhân dân thấy rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, xã còn khuyến khích, giúp đỡ đồng bào dân tộc Cao Lan bảo tồn bản sắc văn hóa. Hàng năm xã đã tổ chức các buổi giao lưu văn hóa - văn nghệ giữ gìn bản sắc dân tộc, tổ chức các lễ hội Xuân mang đặc sắc của đồng bào dân tộc Cao Lan... hướng tới bảo tồn và phát triển làng văn hóa dân tộc Cao Lan. 

Các thành viên CLB Văn Hóa Cao Lan tập điệu múa Chim gâu của dân tộc mình

Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Cao Lan tại xã Thắng Quân không chỉ góp phần xây dựng, phát triển đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của xã ngày càng phát triển.

Ngọc Quỳnh

Tân Tiến vượt khó xây dựng nông thôn mới

Là xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn, sau 10 năm triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn đã hoàn thành 12/19 tiêu chí, hiện nay xã Đảng bộ xã đang nỗ lực vượt khó lãnh đạo toàn xã về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Gương nông dân Bùi Quang Minh làm kinh tế giỏi

Một trong những mô hình điển hình trong phát triển kinh tế theo hướng trang trại tổng hợp của xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn là mô hình của gia đình ông Bùi Quang Minh, thôn Quýt 2. Trang trại tổng hợp của gia đình ông đang phát triển tốt và hằng năm cho giá trị kinh tế cao.

Mô hình phát triển kinh tế của hội viên nông dân Nguyễn Văn Hùng, thôn 3 xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn

Sau hơn 10 năm đầu tư vốn, công sức cho mô hình kinh tế trồng rừng, trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi gia cầm, đến nay gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, thôn 3 xã Tân Tiến đã phát xây dựng được trang trại tổng hợp cho thu nhập trên 400 triệu đồng/năm.