Nhân dân Yên Sơn tích cực tham gia phong trào thể dục, thể thao

Thứ ba, ngày 27-03-2018, 00:15
Hiện nay, phong trào “Luyện tập thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã và đang thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Yên Sơn tham gia hưởng ứng. Toàn huyện có 27% dân số tham gia luyện tập thường xuyên. Hầu hết các thôn đều có sân thể thao.

Giao lưu thể dục thể thao là hoạt động được xã Tân Tiến tổ chức thường xuyên nhằm giúp người dân trong xã thêm đoàn kết, gắn bó, tăng cường rèn luyện sức khỏe. Các vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung kéo co, bóng đá, bóng chuyền hơi. Đây là những bộ môn thể thao được đông đảo người dân trong xã yêu thích. Luyện tập thể dục, thể thao đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Mỗi thôn trong xã đều có 1 đội bóng đá nam và 1 đội bóng chuyền hơi nữ.

Hiện nay, phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn huyện Yên Sơn ngày càng phát triển, sôi nổi và rộng khắp. Các địa phương linh hoạt trong tuyên truyền vận động, khuyến khích nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, xây dựng gia đình thể thao gắn với xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Hướng dẫn cho nhân dân cùng tập luyện và thành lập CLB thể thao. Đến nay, toàn huyện có 807 đội thể thao cơ sở, 52 CLB thể thao cơ sở, trên 8.500 vận động viên. Phong trào ngày càng lan tỏa ở các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang. Hằng năm, huyện Yên Sơn tích cực tổ chức nhiều giải đấu thu hút đông đảo người dân tham gia thi đấu. Để phong trào tiếp tục phát triển, huyện sẽ nỗ lực tuyên truyền vận động làm tốt công tác xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho thể thao. Tổ chức tốt các hoạt động thể thao quần chúng, luôn chú trọng quan tâm đến phát triển thể thao thành tích cao; tập trung xây dựng kế hoạch trọng điểm cho việc phát triển một số môn thể thao có thế mạnh như¬ bóng đá, cầu lông, bóng chuyền… Khuyến khích các thôn xóm thành lập các CLB thể thao phù hợp với điều kiện, sở thích của nhân dân.

Việc luyện tập thể dục, thể thao hằng ngày sẽ giúp cho người dân nâng cao sức khỏe, tinh thần và lao động có hiệu quả hơn. Góp phần đưa phong trào thể dục thể thao của huyện Yên Sơn ngày càng sôi nổi và phát triển rộng khắp../.

 

Thùy Dung

Nông thôn mới từ thực hiện Nghị quyết 03

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13-7-2016 của HĐND tỉnh đã tạo diện mạo mới cho mỗi vùng quê. Đến nay, toàn tỉnh đã kiên cố hóa 161 km đường nội đồng vào vùng sản xuất hàng hóa tập trung; lắp ghép 231 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn và xây dựng mới được 243 nhà văn hóa thôn, bản. Dưới đây là một số hình ảnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 03.