Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc

Thứ sáu, ngày 26-06-2020, 11:21
Những năm qua, các cấp Hội phụ nữ huyện Yên Sơn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình đạt các tiêu chuẩn “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; qua đó giúp hội viên nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần khẳng định vị thế của chị em phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Mô hình “Nhóm cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ từ 0-8 tuổi” của Hội LHPN xã Hoàng Khai hiện nay thu hút được gần 100 hội viên tham gia. Mô hình gồm các ông bố, bà mẹ có con từ 0 – 8 tuổi hoặc người trực tiếp chăm sóc trẻ sống cùng thôn bản cùng tập hợp nhau để chia sẻ, trao đổi các kiến thức, thực hành liên quan tới chăm sóc và phát triển trẻ nhỏ cũng như xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. 


Hội LHPN xã Hoàng Khai  ra mắt Mô hình “Nhóm cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ từ 0-8 tuổi” 

Hội LHPN huyện Yên Sơn đã chỉ đạo các cơ sở Hội phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tuyên truyền, giáo dục, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức và kiến thức mọi mặt của phụ nữ được đẩy mạnh trong các dịp lễ, ngày kỷ niệm của chị em. Hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện chuẩn mực xây dựng gia đình văn hóa gắn với Cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đồng thời đẩy mạnh triển khai thực hiện tới 100% cơ sở Hội Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đến nay, trên địa bàn huyện có 33 CLB gia đình hạnh phúc; 3 CLB phòng chống bạo lực gia đình; 43 mô hình 55 không 3 sạch; 3 chi hội 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới; 1 nhóm cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ từ 0-8 tuổi,…. 

Cùng với đó, Hội LHPN các cấp đẩy mạnh hoạt động xây dựng và nhân rộng các mô hình CLB, tư vấn, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc; quan tâm giúp đỡ những gia đình nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động, đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình./.

Thùy Dung

Yên Sơn tạo động lực bứt phá từ các phong trào thi đua yêu nước

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Yên Sơn đã tạo khí thế phấn khởi, hăng say trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Yên Sơn tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Năm 2020, huyện Yên Sơn phấn đấu đưa 4 xã: Tân Tiến, Tiến Bộ, Thắng Quân, Tứ Quận về đích nông thôn mới (NTM); đồng thời, nâng số tiêu chí bình quân đạt 15,7 tiêu chí/xã. Do dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương bị ảnh hưởng, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân các địa phương đang nỗ lực xây dựng NTM với tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng”.