Yên Sơn tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

Thứ ba, ngày 17-11-2020, 15:41
Trong những năm qua, MTTQ huyện Yên Sơn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Uỷ ban MTTQ xã Mỹ Bằng đã đẩy mạnh tuyên truyền, bà con nhân dân giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Thông qua việc thành lập các tổ tự quản về bảo vệ môi trường, trồng và chăm sóc đường hoa, cây cảnh, phòng chống rác thải nhựa. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 14 tổ tự quản vệ sinh môi trường, hoạt động hiệu quả, đã từng bước nâng cao nhận thức của người dân. 


Tổ tự quản bảo vệ môi trường thôn Lũng, xã Mỹ Bằng

MTTQ huyện Yên Sơn thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung cho cơ sở, hướng mạnh về địa bàn dân cư. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhất là thực hiện có hiệu quả cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Yên Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đến nay, toàn huyện đã có 07/28 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong năm 2020 có thêm 04/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng toàn huyện có số xã đạt chuẩn là 11/28 xã và 02 xã nông thôn mới nâng cao Mỹ Bằng và Thái Bình. Với trên 500 Tổ tự quản, cùng hơn 5.000 thành viên tham gia về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa và an ninh trật tự đã góp phần tích cực trong việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động an sinh xã hội được đẩy mạnh. Trong 5 năm qua, toàn huyện vận động, ủng hộ Quỹ vì người nghèo được trên 2,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã thực hiện hỗ trợ trên 180 hộ nghèo làm nhà ở mới và sửa chữa nhà. Đặc biệt, trong năm 2020, với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, các tổ chức, cá nhân trong huyện đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung được trên 1 tỷ đồng. MTTQ huyện đã trao số tiền ủng hộ cho MTTQ tỉnh để kịp thời chuyền đến bà con vùng lũ, góp phần động viên đồng bào các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. 

Từ các phong trào thi đua, các hoạt động của mặt trận tổ quốc các cấp đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cùng tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển./. 

Thùy Dung

Trang phục phụ nữ Cao Lan

Ở Tuyên Quang, người Cao Lan sinh sống nhiều nhất ở hai huyện Sơn Dương và Yên Sơn. Trong quá trình giao thoa văn hóa người Cao Lan vẫn giữ được nét văn hóa bản sắc độc đáo riêng của dân tộc mình. Trong đó, phải kể đến trang phục truyền thống của phụ nữ Cao Lan luôn được các bà, các mẹ giữ gìn qua bao thế hệ.

Yên Sơn giao chỉ tiêu kế hoạch và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Ngày 15/1, Huyện uỷ Yên Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020, giao chỉ tiêu kế hoạch và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021; triển khai kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.