Yên Sơn xây dựng trường chuẩn quốc gia

Thứ tư, ngày 29-11-2017, 17:28
Xác định công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. Những năm qua cấp ủy, chính quyền huyện Yên Sơn luôn quan tâm thực hiện tốt lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Thực hiện lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2012 - 2017 của huyện Yên Sơn, Trường THCS Chân Sơn được đầu tư xây dựng 1 dãy nhà lớp học 2 tầng 10 phòng học khang trang, đảm bảo tiêu chuẩn về cơ sở vật chất. Trong công tác chuyên môn, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo cho đội ngũ giáo viên tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả kế hoạch năm học, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, trong thời gian qua chất lượng giáo dục của nhà trường tiến bộ, số học sinh giỏi các cấp tăng. Hiện nay trường đã đảm bảo đủ 5 tiểu chuẩn trường chuẩn quốc gia.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Sơn, khó khăn lớn nhất trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia là việc thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất. Hiện nay toàn huyện có 99 trường học với gần 40.000 học sinh. Năm 2015, toàn huyện mới chỉ có 38% phòng học kiên cố. Nhiều trường còn thiếu thiết bị giáo dục, thiếu phòng học chung, phòng học chức năng... . Để giải quyết thực trạng trên, trong 3 năm (từ 2015 – 2017) huyện Yên Sơn đã tranh thủ các nguồn vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng tu sửa, xây dựng mới nhiều phòng học. Đồng thời cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục tu sửa khuôn viên trường lớp học, tạo cảnh quan môi trường giáo dục tốt nhất.


Trường Tiểu học Chân Sơn được đầu tư xây dựng khang trang, đảm bảo đủ tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.

Trong công tác chuyên môn, các trường đều tích cực đổi mới phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nâng cao hiệu quả sử dụng các trang thiết bị dạy học; Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục toàn diện cho học sinh. Với các giải pháp đồng bộ đến nay toàn huyện có 35 trường học đạt trường chuẩn quốc gia. Trong đó mầm non có 8 trường, Tiểu học 14 trường, THCS 13 trường. Năm 2017 huyện Yên Sơn phấn đấu sẽ có thêm 4 trường học nữa đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia gồm: THCS Chân Sơn, THCS Tân Long, Tiểu học Chân Sơn và Mầm non Nhữ Khê.

Với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, sự cố gắng nỗ lực của toàn ngành giáo dục, huyện Yên Sơn phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện sẽ có 49 trường học đạt trường chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Sơn lần thứ XXII đã đề ra./.

Đặng Huyền

Thi đua yêu nước theo lời kêu gọi của Bác Hồ

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong những năm qua, các phong trào thi đua của tỉnh diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong mọi cấp, ngành và lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Điểm sáng thôn tái định cư

Thôn Đoàn Kết, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) có 70 hộ dân, trong đó có 36 hộ đồng bào di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang. Những năm qua, bà con trong thôn luôn nỗ lực, thi đua lao động sản xuất, phát huy tinh thần đoàn kết cùng xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Tiếng khèn nơi bản Mông Khuổi Khít

hôn Khuổi Khít, xã Kiến Thiết (Yên Sơn) đa phần là đồng bào Mông. Vì vậy, những phong tục, bản sắc văn hóa của đồng bào nơi đây vẫn được giữ gìn và phát triển, trong đó có tiếng khèn là đặc trưng của người con trai Mông.