Ý kiến góp ý

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo bộ luật hình sự (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13/7/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Quyết định số 1076/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), UBND huyện Yên Sơn lấy ý kiến góp ý của các đơn vị, cá ...

Ngày hết hạn: 15-09-2015

Lấy ý kiến Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (sau đây gọi là Kế hoạch của Chính phủ), Bộ Tư ...

Ngày hết hạn: 30-05-2015