Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo bộ luật hình sự (sửa đổi)

Ngày hết hạn: 15-09-2015
+ Gửi ý kiến

Thực hiện Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13/7/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Quyết định số 1076/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), UBND huyện Yên Sơn lấy ý kiến góp ý của các đơn vị, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Thời gian lấy ý kiến từ 15/7 đến 14/9.

Tải về: Toàn văn dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
 

Ban biên tập